SELECTEER DE SITE BESTEMD VOOR UW BEROEP

1. Vermeldingen met betrekking tot de website

Het nederlandse onderdeel van de website www.retif.eu wordt uitgegeven door RETIF HOLLAND BV
Hoofdkantoor Nederland:
RETIF Holland BV
Vareseweg 40
3047 AV Rotterdam
The Netherlands
Tel.:0031 10 415 84 00
e-mail: webshop.nl@retif.eu
BTW: NL 009920808B01
KvK 24146025

ING Bank: 69.52.59.040
Postbank: 54.80.233

2. Bepalingen met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke gegevens

Verantwoordelijke :
De verantwoordelijke voor de behandeling van deze persoonlijke gegevens, zijnde de entiteit die de finaliteiten en de wijze van behandeling bepaalt, is de vennootschap RETIF Holland BV. De bestemming van de behandeling van deze gegevens in de ogen van de wet, t.t.z. de persoon die de communicatie omtrent deze gegevens verkrijgt, is de vennootschap RETIF Holland BV.


Recht op toegang, wijziging en verwijdering:
Elke persoon waarvan de persoonlijke gegevens werden verzameld beschikt over het gratis recht van toegang, wijziging en verwijdering van deze gegevens, dat hij kan uitoefenen via het richten van een e-mail of een gewoon schrijven naar de verantwoordelijke van de behandeling met de volgende coordinaten :

Postadres :
RETIF Holland BV.
Vareseweg 40
3047 AV Rotterdam
The Netherlands
Email adres : webshop.nl@retif.eu

Doel en duur van de verwerking :
De gegevens worden uitsluitend verzameld om onze cliënt-relatie te beheren.
Deze gegevens worden om welke reden dan ook niet aan derden meegedeeld en zullen a fortiori niet naar een Lidstaat buiten de Europese Unie worden getransfereerd.

Zij worden slechts voor het verzenden van commerciële of publicitaire boodschappen gebruikt op grond van een uitdrukkelijk akkoord dat door de cliënt wordt geformuleerd bij zijn eerste bestelling, in de identificatiefiche.

Dit akkoord is op elk ogenblik herroepbaar via een gewoon schrijven dat aan de verantwoordelijke van de verwerking op het volgende adres wordt gericht:
Postadres :
RETIF Holland BV
Vareseweg 40
3047 AV Rotterdam
The Netherlands
Email adres: webshop.nl@retif.eu

Duur van de bewaring:
De verzamelde gegevens worden bewaard voor de duur die noodzakelijk is voor de commerciële uitbating.
Zij worden verwijderd op het ogenblik dat wordt vastgesteld dat zij niet meer werden gebruikt voor de duur van 3 jaar vanaf hun verkrijging.

Statistische gegevens :
Ter statistische verwerking en voor een studieprofiel van ons cliënteel, kunnen wij veschillende informatie verzamelen en meer bepaald :
- het aantal geraadpleegde pagina’s
- de duur van raadpleging (datum, uur)
- IP adres
- het gebruikte exploitatiesysteem
- enz.
Deze statistische gegevens zullen voor maximaal drie jaar vanaf hun verkrijging worden bewaard.

2. Bepalingen met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke gegevens

Cookies :
Het bezoeken van onze website kan « cookies » op uw computer installeren. Een cookie is een registratie van informatie in een textbestand op uw computer, informatie die alleen onze server kan lezen en later kan wijzigen. Als uw computer zo ingesteld is dat cookies geweigerd worden, loopt u het risico bij het navigeren op onze site problemen tegen te komen.


Java Applet:
Een Java Applet is een programma dat door onze server wordt verzonden en die zich dankzij een Java interpreteerder op uw navigator uitvoert. Een Java Applet kan buitengewoon krachtige verrichtingen doen die bedoeld zijn om het functioneren van onze uitwisselingen via de site te vergemakkelijken.

Wanneer uw computer is geconfigureerd om Applet Java’s te weigeren, loopt u het risico bij het navigeren op onze site problemen tegen te komen.
CLOSE
CLOSE