WELKOMSTKORTING: Ontvang €15 korting op uw 1e bestelling met de voordeelcode PRONEW24 - Meer weten?

Algemene verkoopvoorwaarden www.retif.nl

Herziening 1.5 van 23/11/2022

1. AANVAARDING

Het is aan de cliënt die dit wenst toegestaan om een copie van deze versie te bewaren door hetzij ze uit te printen, hetzij ze op zijn computer te registreren. Elk van de opeenvolgende versies wordt door RETIF op papier gearchiveerd en kan aan de cliënt die erom verzoekt worden meegedeeld op voorwaarde dat hij de juiste datum kan rechtvaardigen die op de transactie betrekking heeft. 

Op onze transacties en overeenkomsten is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, blijven de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden toch van kracht. Een afstand van RETIF aan een van deze bepalingen zal niet geïnterpreteerd kunnen worden als een afstand aan enige vordering in rechte. 

RETIF draagt geen aansprakelijkheid voor de eventuele disfuncties van het Internet die storingen meebrengen in de administratie, de behandeling en/of het beheer van de Site en/of de bestellingen, en meer in het algemeen voor elk probleem gelinkt aan telecommunicatie-netwerken, online computers, servers, Internet toegangleveranciers, informatica uitrustingen of software. 

RETIF zal niet aansprakelijk zijn indien de Cliënt de Site niet gebruikt overeenkomstig de huidige algemene voorwaarden en voor de gevallen van overmacht zoals deze worden gedefinieerd in de wet en de jurisprudentie. Een aansprakelijkheid voor een verlies aan omzet, winst, contract, cliënteel immateriële of onrechtstreekse schade is steeds uitgesloten. De aansprakelijkheid van RETIF zal steeds beperkt zijn tot de sommen van de waarde van de facturen met betrekking tot het product dat de schade heeft veroorzaakt, behalve in geval van opzet of fraude in hoofde van RETIF en/of haar werknemers.

2. GEBRUIKERSVOORWAARDEN

De Site is uitsluitend gereserveerd voor diegenen die bij een KvK geregistreerd zijn. Indien de gebruiker een natuurlijk persoon is, dan dient deze meerderjarig en onbeperkt handelingsbekwaam te zijn. Iedere bezoeker van de Site verklaart zich bewust te zijn van de eventuele schade of gevolgen, direct of indirect,die hijzelf en/of RETIF zou kunnen oplopen omwille van het niet respecteren van deze bepaling. 

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u over een gebruikersidentificatie beschikken. Deze wordt u toegekend na een inlichtingenfiche te hebben ingevuld die u verplicht ons de hoedanigheid als professioneel te kunnen bewijzen (bijvoorbeeld een inschrijving van de KvK, een inschrijving bij een professionele instelling, of via elk ander bewijsstuk dat door RETIF als nuttig wordt beschouwd. De leveringen zullen uitsluitend in Nederland. plaatsvinden tenzij van tevoren anders overeengekomen.

3. DE STAPPEN IN DE OVEREENKOMST

De verschillende stappen om via electronische weg een bindende overeenkomst te sluiten zijn de volgende :
1) Selectie van de artikelen : Dit gebeurt via de navigatie op de Site door de hyperlinken te gebruiken in verband met de rubrieken, beelden en iconen.
Prijs
De vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in Euros, zonder BTW en andere belastingen die eventueel veschuldigd zijn Behalve andersluidende vermelding die gepreciseerd wordt op de beschrijvende fiche van het artikel is het toepasselijke BTW tarief 21%.

De prijs die van toepassing is is deze die op de dag van de bestelling van kracht is. Publicatiefouten, prijs- en modelwijzigingen zijn voorbehouden. Dit geldt zelfs als een bestelling werd geplaatst. In dat geval zal de cliënt het recht hebben van zijn aankoop af te zien.

De verzendkosten zijn forfaitair vastgesteld op:

3,90 Euro (excl. BTW) voor alle producten voor dagelijks gebruik, hierna te noemen "verbruiksgoederen" en voor bestellingen van minder dan 199 Euro

(excl. BTW). Voor bestellingen van meer dan 199 euro (exclusief BTW) is de levering aan de klant gratis.
Verbruiksgoederen worden gedefinieerd als goederen die tot de volgende categorieën behoren:

 • Non-food verpakking
 • Voedselverpakking
 • Decoraties
 • Accessoires voor geschenkverpakking
 • Informatiemateriaal en etikettering
 • Verlichtingsaccessoires
 • Accessoires afrekenen
 • Magazijnbeheer en beveiliging
 • Kledingrekken en hangers
 • Mannequins en bustes

9,90 Euro (excl. BTW) voor alle meubels en presentatieproducten, hieronder gedefinieerd als "meubels" en voor bestellingen onder 499 Euro (excl. BTW).

Voor bestellingen boven 499 euro (exclusief BTW) is de levering aan de klant gratis.
Artikelen die behoren tot de volgende categorieën worden gedefinieerd als "meubilair":

 • Meubilair en toebehoren
 • Toonbanken- en presentatiemeubilair
 • Displays
 • Vitrines en vitrinekasten
 • Keukenapparatuur
 • Markt- en buitenapparatuur

Let op: in het geval van een gemengde bestelling bestaande uit verbruiks- en meubilair producten, bedragen de verzendkosten 9,90 Euro (excl. BTW) en aangeboden vanaf 499 Euro (excl. BTW) aankoopprijs.

Betaling

Al onze waren zijn contant betaalbaar en zonder korting.

De betaling gebeurt uitsluitend online via uw eigen bank volgens de beveiligde protocollen SSL van onze financiële partner Ogone S.A., Tervurenlaan 270 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, K.B.O. nr. 0459.360.623, RPR Brussel (hierna « OGONE »)

Indien er evenwel toch een probleem zou rijzen bij de effectieve invordering van de verschuldigde sommen, zijn de betalingsvoorwaarden van kracht onder hoofdstuk 9 van onze algemene verkoopen leveringsvoorwaarden.

2) Toevoeging aan het winkelmandje:

Wanneer het geselecteerde artikel u bevalt, volstaat het om op het icoon « Winkelmandje » te klikken om het aan uw winkelmandje toe te voegen. Deze uitnodiging wordt ter uwer herinnering gebracht via de informatiebox « Klik hier om aan winkelmandje toe te voegen »

3) Validering van de bestelling:

Om de inhoud van het winkelwagentje te zien en uw bestelling te valideren, moet u op « Mijn winkelmandje » klikken.
Het venster dat opengaat bevat de volgende gegevens :

 • verwijzing naar het artikel
 • aanduiding van het artikel
 • hoeveelheid (die kan worden gewijzigd)
 • prijs per eenheid ExclBTW
 • verzendkosten ExclBTW
 • Algemeen Totaal

In dit stadium van de bestelling, hebt u alle vrijheid om elke vergissing in de selectie te corrigeren, of de gehele of een gedeelte van de bestelling te annuleren met de optie « winkelmandje leegmaken »

4) Openstaande optie van validering van de bestelling :

 • Eerste hypothese : u bent reeds bij ons klant en beschikt over een gebruikersidentificatie. In dit geval wordt u in verbinding gesteld met de beveiligde betalingssite die door OGONE wordt gehouden.
 • Tweede hypothese : u bent een nieuwe klant.

In dit geval zal u worden gevraagd een identificatiefiche in te vullen die ons toelaat u een identificatiecode te geven zodat u uw bestelling voort kunt zetten.

BELANGRIJK

De persoonlijke gegevens die wij hebben ontvangen voor de informaticabehandeling zijn uitsluitend bestemd om onze commerciële relatie te beheren.
U kunt alle verduidelijkingen over uw privacy op de pagina « Wettelijke vermeldingen » terugvinden.

5) Facturatie-adres:

Dit venster zal reeds ingevuld verschijnen vanaf het ogenblik dat u over een identificatiecode en een wachtwoord beschikt.
Indien nodig kunt u correcties aanbrengen of wijzigingen toevoegen die zich hebben voorgedaan sinds uw laatste bestelling.

6) Extra informatie m.b.t. levering:

Op deze pagina kunt u ons extra inlichtingen geven met betrekking tot de levering. Zij nodigt u eveneens uit om onze Algemene Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden. Bij gebreke hieraan zal uw bestelling niet kunnen worden behandeld.

7) Laatste validering van de bestelling en beveiligde betaling:

Uw bankgegevens zullen niet via onze site passeren, maar zullen op geëncrypteerde wijze in directe verbinding circuleren met de beveiligde betalingssite van onze financiële partner OGONE. In dit laatste stadium van de bestelling kunt u evenwel nog steeds uw aankoop annuleren door op het venster « Annulatie – Naar de winkel terugkeren » te klikken.

Indien de gegevens van uw bankkaart echter zijn ingegeven en gevalideerd, wordt de betaling effectief en wordt de transactie definitief gesloten.

8) Bankgegevens van de transactie :

De site van OGONE zal een schermafbeelding weergeven waarop alle referenties van de transactie zijn gesloten :

 • Datum van de verrichting
 • Webadres van de handelaar
 • Identificatienummer bij de bank van de handelaar over het web
 • de referentie van OGONE van de transactie
 • Bedrag van de transactie
 • Een deel van de nummers van uw bankkaart
 • Het autorisatienummer van de transactie dat door de bank wordt geleverd
 • Het certificaatnummer van de transactie dat door de bank wordt geleverd

Wij raden u aan deze pagina uit te printen nu zij alle referenties van de transactie bevat. Vermits
deze pagina door de site van OGONE wordt uitgegeven, hebben wij er geen kennis van en kunnen wij u er in geen geval een duplicaat van bezorgen.

9) Terugkeer naar de winkel – Uitprinten van het Ontvangstbewijs van de bestelling:

De validering van de betaling zal u terugbrengen op onze site waar een pagina u de goede uitvoering van de transactie zal bevestigen.

Zij informeert u over de onmiddellijke aankomst van een mail dat het ontvangstbewijs van de bestelling zal bevestigen.

Zij informeert u over de mogelijkheid om dit ontvangstbewijs onmiddellijk te visualiseren en uit te printen door op de knop « Bestelling » te klikken.

10) Ontvangst van een mail met het Ontvangstbewijs van de bestelling :

In de mailbox waarvan u ons de gegevens hebt meegedeeld bij het invullen van de identificatiefiche, zal u tegelijkertijd een mail ontvangen met het ontvangstbewijs.

Deze herneemt alle informatie met betrekking tot de bestelling, zijnde :

 • Bestelnummer en datum van de bestelling
 • Klantcode
 • Facturatie-adres
 • Leveringsadres
 • Codes van de bestelde artikelen
 • Beschrijvingen
 • Hoeveelheden
 • Prijs (zonder BTW)
 • BTW tarief dat van toepassing is
 • Verzendkosten
 • Totaal zonder BTW
 • Totaal BTW
 • Algemeen Totaal

Dit bericht kondigt u een nieuwe mail aan met de voorziene leveringsdatum.

11) Bewaring van de transactie:

Onze vennootschap bewaart gedurende een periode van tien jaar vanaf de datum van de transactie een kopie van het ontvangstbewijs en een kopie van de verkoopsvoorwaarden die op datum van de transactie van kracht zijn.

4. GEBRUIK

De klant erkent dat het gebruik van de produkten bestemd is voor professioneel verbruik en of doorverkoop.

5. KENMERKEN VAN ONZE ARTIKELEN

Een aantal artikelen in onze catalogus zijn uitsluitend gebruikt als toebehoren voor het maken van de foto’s. Deze worden dan ook niet door ons verkocht. Deze artikelen, buiten ons aanbod, worden vermeld bij de presentatie van elk artikel. Alle informatie in de webshop (foto's, artikelbeschrijvingen, prijzen, etc.) kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaandelijke verwittiging. De benamingen van de houtsoorten slaan enkel op de hout-imitatie omhulling en in geen enkel geval op een volle houtsoort. De eigenschappen van de artikelen kunnen tevens veranderen. Een verandering in de samenstelling of gebruik van een artikel zal vermeld worden op de pagina, gewijd aan de omschrijving van het artikel.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze Site wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Elke kopie, distributie, downloading, registratie of reproductie (met inbegrip van het feit om de informatie op de Site te gebruiken voor vergelijkende doeleinden) van de Site in zijn geheel of ten delen is verboden behoudens ons uitdrukkelijk akkoord.

Elke kopie of reproductie via om het even welk wijze maakt een namaking uit die strafbaar wordt gesteld met de straffen voorzien in de wetten met betrekking tot het auteursrechten en de andere intellectuele eigendomsrechten. De geciteerde merken zijn eigendom van hun titularishouder en elke gebruik dat door deze titularishouder niet wordt toegelaten, maakt een vorm van namaking uit. De cliënt verbindt er zich toch noch rechtstreeks noch onrechtstreeks een inbreuk te plegen op de verschillende auteurs- en intellectuele eigendomsrechten die op de Site figureren.

7. LEVERING

Zie hoofdstuk 6 en 7 van onze algemene voorwaarden.

8. WAARBORG EN TERUGGAVERECHT

Waarborg:

De waarborg op onze artikelen is de waarborg die door de fabrikanten wordt geleverd. De duur van de waarborg varieert in functie van het artikel en wordt vermeld op de documentatie die bij elk product is gevoegd.

De waarborg beperkt zich tot het vervangen van het artikel dat als defect wordt herkend, met uitsluiting van enige rechtstreeks of onrechtstreekse schade tengevolgde van dit defect. De waarborg is niet van toepassing bij vrijwillige degradatie of slecht gebruik van het artikel.

Teruggave:

Buiten een disfunctie van welke aard ook die door ons vooraf is gevalideerd, zal geen enkel waar worden teruggenomen of geruild na 14 veertien dagen van de levering. De artikelen moeten in de originele verpakking en zonder zichtbare schade worden terugbezorgd.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Zie hoofdstuk 13 van onze volledige algemene voorwaarden hieronder.